Redovisarna i Eskilstuna AB

Detta är ett företag som är lokalt och har långerfarenhet av bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, moder företag och ekonomisk förvaltning. Redovisarna i Eskilstuna AB kan du alltid känna dig trygg hos, dom är en trygg arbetspartner att samarbeta med. Det är något adr jobbar aktivt med, att arbetspartners ska känna sig trygga och att kunderna ska känna sig nöjda med allt. Gå in på deras hemsida och läs mer http://www.redovisarnaab.se/?m=4.

Ekonomisk förvaltning
Redovisarna i Eskilstuna AB erbjuder en rad av olika tjänster. De erbjuder hjälp med redovisning, alltså bland annat scanning av fakturor med webbaserat attest. Bokföring av affärshändelser, avstämning av övriga konton och bankkonton. De erbjuder också betalningskontroll, hyresavisering och hyresredovisning. Det vill säga utskrift av betalningspåminnelser och utskick till föreningens kontaktperson, tryckning av hyresavier, utföra hyresändringar och avstämning av hyror och avgifter. De erbjuder också förslag ill årsredovisning, budgetförslag och krav. Förande av lägenhetsregister, panthantering bostadsrätt. Skatteredovisning och löne- och arvodesbetalningar. De hjälper också till med skattedeklaration och kontrolluppgifter.

Bostadsrättsförvaltning
Eftersom att det fin så många regelverk, förordningar och lagar att hålla reda på så kan bostadsmarknaden var svår att navigera. I Eskilstuna så är Redovisarna specialister bostadsrättsförvaltning. De arbetar inte bara med det utan även för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Därför kan do navigera åt dig i denna djungel. På bokföringsnämndens hemsida kan man hitta vilka regler som en bostadsrättsförening måste följa. Det är viktigt att ni har en professionell redovisare vid er sida eftersom att dessa regler är väldigt krångliga att förstå sig på.